دوشنبه ۱۴ اسفند, ۱۴۰۲
بــم به امید خدا شاد و جوان خواهد شد، نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

شهروندان پاسخ می دهند

اگر شهردار بم بودید چه می کردید؟

    بازدید : 687

آخرین رسانه