در این گفتگو ضمن تسلیت به خانواده داغدیده، وضعیت سلامت و درمان مجروحان را پیگیری و بر بررسی همه جانبه ابعاد حادثه، ضرورت پیشگیری از تکرار وقوع اینگونه اتفاقات و ایجاد آرامش روانی در میان مردم تاکید کرد.

استاندار فارس نیز ضمن ارائه گزارشی از نحوه وقوع حادثه و وضعیت مجروحان و خانواده های درگیر، از آرامش و کنترل کامل اوضاع در شهر خبر داد.