پنجشنبه ۱۳ آذر, ۱۳۹۹
مطالبه گری حق مردم است

مشروح سخنان “دکتر زینی وند استاندار کرمان” در اولین سفر درون استانی خود به شهرستانهای بم و ریگان+ فیلم