پنجشنبه ۲۵ مهر, ۱۳۹۸
مطالبه گری حق مردم است

همزمان با شهرستانهای شمالی استان ، برداشت پسته از باغات شهرستانهای جیرفت و بم ، در جنوب و شرق استان هم آغاز شده است

آغاز برداشت پسته در جیرفت و بم + فیلم