یکشنبه ۰۴ اسفند, ۱۳۹۸
مطالبه گری حق مردم است

طی مراسمی با حضور مسئولین استانی و شهرستانی:

شهردار شهر جهانی بم معرفی شد (گزارش ویدئویی)