دوشنبه ۲۳ فروردین, ۱۴۰۰
مطالبه گری حق مردم است

به مناسبت گرامیداشت روز پایگاههای میراث جهانی

پیام تبریک دکتر قاسمی مدیر پایگاه میراث جهانی بم