دوشنبه ۲۳ فروردین, ۱۴۰۰
مطالبه گری حق مردم است

حرف مردم;

گزارش مردمی در حاشیه مراسم گرامیداشت شانزدهمین سالگرد زلزله دلخراش ۵ دی ماه بم – بهشت زهرای بم